Terms

Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt beheerd doorHội Chuỗi Mân Côi. Onderstaande voorwaarden zijn op deze website van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.  

Voorwaarden

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en wordt door Hội Chuỗi Mân Côi met zorg samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid die Hội Chuỗi Mân Côi in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Hội Mân Côi niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Hội Chuỗi Mân Côi verstrekt door middel van deze website informatie over de activiteiten die door Hội Chuỗi Mân Côi wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Hội Chuỗi Mân Côi aanvaardt evenmin geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Hoewel Hội Chuỗi Mân Côi uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Hội Chuỗi Mân Côi wijst iedere aansprakelijkheid voor deze informatie nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten

De op deze website (deels) afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij  Hội Chuỗi Mân Côi, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hội  Chuỗi Mân Côi, over te nemen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hội  Chuỗi Mân Côi,.

Verwerking Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze zoals vastgelegd in het Privacy Statement.