Results for "Phúc Âm Giờ kinh cầu hồn và giỗ"

Blog

Page

  • Cuong Doan
   Chương trình kinh ngày Chúa...Nhật• Lời Cầu Nguyện• Kinh Đức Chúa...húa Trời, và đốt lửa k...e lời con cầu nguyện. X...tin vững vàng, vì Chúa...c. Amen.• Kinh Kính Mế...on cháu E-và ở chốn khác...ng Bà gồm phúc lạ. Ôi kh...àm trung tâm lôi kéo mọi...h con, cả hồn xác, cả cu...oá ý chí tâm tình mọi ng...biết giữ hồn xác trong...
   • Cuong Doan
    Thứ sáu Kính Lòng Chúa T...Xót• Lời Cầu Nguyện• Hát kinh Chúa Thán...  1. Cầu xin Chúa T...hăm viếng hồn con Ban xu...húa luôn• Kinh Lậy Cha&...ằng ngày, và tha nợ chú...Bà, Bà có phúc lạ hơn mọ...người nữ, và Giêsu con l...Chúa Trời cầu cho chúng...và trong giờ lâm tử, Amen.• ...Cha Mình và Máu, Linh hồn, và Thiên...

   User

    • Cuong Doan
     Hội kinh Chuỗ...iới nghiêm và đóng cửa k...nghe giảng kinh thánh on-line và cha đ...húa để học kinh thánh cùn...ày nào thì vào nhóm đọc k...ất là hạnh phúc, vì có đô...cái Mẹ, để cầu nguyện xi...ã xúc phạm và cầu cho thế g...o các linh hồn, cũng nh...trong mỗi giờ kinh. Xin...luôn luôn phúc hộ và l...úng ta bây giờ...