Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de onderstaande tabblad vindt u de beschrijving van de verschillende disciplines

Website:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hội Chuỗi Mân Côi verwerkt op de website chuoimancoi.org uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief, omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@chuoimancoi.org, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Hội Chuỗi Mân Côi verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doel(en):

Verzenden van onze nieuwsbrief  

Hoe lang we gegevens bewaren

Hội Chuỗi Mân Côi zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u via een mail op admin@chuoimancoi.org aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd. Wanneer u de app van uw mobiele apparaten verwijderd zijn uw gegevens niet meer beschikbaar.

Delen met anderen

Hội Chuỗi Mân Côi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Hội Chuỗi Mân Côi gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@chuoimancoi.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hội Chuỗi Mân Côi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Hội Chuỗi Mân Côi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@chuoimancoi.org