Ngày quốc tế đọc Kinh Mân Côi thứ bẩy mùng sáu tháng năm 2023

Saturday, May 6 2023
09:30 to 17:00

Radio Maria Nederland logo

Bấm vào đây để xem -->Ngày quốc tế đọc kink năm 2022

Xin mời quý anh chị em dự ngày quốc tế đọc kinh Mân côi này. Để  cảm tạ Đức Mẹ và xin Chúa cho phục hồi lại lòng tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Ngày quốc tế đọc kinh mân côi ở Einhoven in Netherland được Radio  Maria tổ chức hằng năm và đã bắt đầu từ năm 2021. Năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng  năm 2023.

Contact Details

Eindhoven,Netherland
Alberdingk Thijmlaan, Eindhoven, NederlandPlan my route