About

Hội kinh Chuỗi Mân côi được thành lập trong thời gian đen tối của thế giới. Dịch bệnh covid bùng phát khắp nơi trên thế giới. Các quốc gia thì hàng luật giới nghiêm và đóng cửa khẩu để ngăn ngừa sự lan truyền bệnh covid. 

Cũng trong thời gian này vì không đến nhà thờ được Chị Nga ở Tilburg, Nederland đã hỏi xin cha Thái cho được nghe giảng kinh thánh on-line và cha đã bằng lòng. Ban đầu chị Nga lập hội Suy Niệm Lời Chúa để học kinh thánh cùng cha Thái, nhưng chỉ một lần trong tuần nên chị Nga nghĩ ra nên kèm theo đọc kinh lần hạt kết hợp chung thì chắc hay hơn, ngày học kinh thánh, ngày đọc kinh, ngoài ngày học kinh thánh, ai rảnh ngày nào thì vào nhóm đọc kinh.

Và chị Nga đã lập lên nhóm Chuỗi Mân Côi để đọc kinh lần hạt Mân Côi. Chị Nga cảm thấy rất là hạnh phúc, vì có đôi lần nhòm đã khấn cho mấy hoàn cảnh đã vượt qua khó khăn, cũng như Mẹ Maria đã chữa lành cho họ.

Sau khi lập lên nhóm chuỗi mân côi đã được một số anh chị em tham gia và kể từ đó đến nay gia đình chuỗi Mân côi luôn coi nhau như người một nhà, luôn yêu thương và nhắc nhở nhau, vào mỗi buổi tối để được cùng nhau dâng lên mẹ Maria chuỗi hạt mân côi, mà mẹ đã dậy con cái Mẹ, để cầu nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm mà thế giới này đã xúc phạm và cầu cho thế giới chấm dứt chiến tranh, cùng cầu nguyện cho các linh hồn, cũng như những ý khẩn nguyện cho người nào cần đến Mẹ cầu thay nguyện giúp.

Tạ ơn Chúa và Mẹ đã giúp chúng ta duy trì được gần hai năm và còn cho chúng ta có thêm được sự đồng hành của cha Gioan Thông để nhóm của chúng ta luôn luôn vui vẻ trong mỗi giờ kinh.

Xin Mẹ Maria luôn luôn phúc hộ và luôn đồng hành cùng nhóm chúng ta bây giờ và mãi mãi.